Forskare har lyckats rena saltvatten med hjälp av ett nät av grafen.

Det är både ont och gott om vatten på jorden. Gott om vatten för att vi har mycket stora mängder vatten i havet, men ont om vatten för att endast en lite bråkdel av detta vatten är i form av färskvatten, alltså vatten utan salt. Man har länge kunnat rena bort saltet, men de teknikerna är dyra och energikrävande, och lämpar sig därför inte för användning i stor skala.

Grafenfiltret släpper igenom vattenmolekyler, men inte joner med
komplexvatten

Nu har forskare lyckats skapa ett nät i grafen som har porer precis lagom stora för att släppa igenom vattenmolekyler, men inte natrium- eller kloridjoner. Egentligen är dessa joner i sig själv alltför lika en vattenmolekyl i storlek för att man effektivt skall kunna separera dem. Men joner i vatten finns inte i fri form., utan har en massa komplex-vatten: i snitt 6 stycken för en kloridjon och 8 för en natriumjon. Detta gör att den har en effektiv storlek som är mycket större, och det är därmed möjligt att filtrera bort det. Vid försök har man lyckat rena bort 97% av NaCl från vattnet. Porerna är ca 1 nanometer і diameter, vilket är större än en vattenmolekyl, men mindre än de hydrerade jonerna.

Normalt så sväller grafen när det blir blött, men genom att placera det mellan lager av icke-svällande material har man lyckats förhindra detta. Nu återstår flera omgångar tester, t.ex. att testa hur länge det håller i användning.

Filtret är ännu så länge på forskningsstadiet, men om det går väl kan det på några års sikt förbättra tillgången på färskvatten i många delar av världen.