En kort film som visar hur människan lyckats sprida sig över jorden, från vårt ursprung i Afrika till idag.

En kort film som visar hur människan lyckats sprida sig från vårt ursprung i Afrika tills vi lever på i princip hela jordens yta.

Vi har på bara 200 tusen år ökat i antal tills vi idag är ca 7,5 miljarder, med den största delen av öknings under de senaste 200 åren (och större delen av den ökningen under de senaste decennierna).