Genetiska studier pekar på en enda utvandring från Afrika för 50-70000 år sedan, men det slutgiltiga svaret är ännu inte inne.

Hur många gånger utvandrade människan från Afrika? Det slutgiltiga svaret finns kanske inte, men nu finns det tre olika genetiska studier som tyder på att det var en utvandring för 50-72 tusen år sedan. I samband med dessa utvandringar korade sig de tidiga människorna med Neandertalmänniskan, och grunden till dagens utom-afrikanska människa föddes.

Källa:
https://www.sciencenews.org/article/single-exodus-africa-gave-rise-todays-non-africans
Källa: Science News

Det fanns, som bilden ovan visar, tidigare utvandringar, men de flesta av dessa verkar inte ha gett några större spår i dagens människor: deras avkomma dog helt enkelt ut. Det finns undantag, bland befolkningen på Papau New Guinea finnѕ det spår som pekar på en utvandring för 120000 år sedan. Analyserna tyder på att dagens urbefolkning i Australien och Papau lämnade mellanöstern tidigt. Om de där träffade på resultatet av tidigare utvandringar är det inte otroligt att befolkningarna blandades med varandra, och spåren av den första vågen är därför svaga och otydliga.

Det finns en möjlighet att människor även vandrade tillbaks till Afrika (från t.ex. mellanöstern), och detta skulle i så fall peka på en äldre initial utvandring för ca 80000-100000 år sedan. Studier på klimatförändringar visar att utvandringar för ha skett tidigare. Klimatet var gynnsamt för 107-95 tusen år sedan, och igen för 90-75 tusen år sedan. Sedan var det ogynnsamt ända till för 59 tusen år sedan.

Vi har inte alla svaren

Ännu har vi inte alla svaren, och det är troligt att vi under de närmaste åren kommer att få se mer resultat, och en djupare insikt i vår förhistoria.