Det storskaliga fisket riskerar att utrota många större fiskarter, med katastrofala följder för havens ekosystem.

Du har säkert läst om hur dinosaurierna utrotades av en asteroid för ca 66 miljoner år sedan. Då träffade en stor meteorit (uppskattningsvis ca 10 k i diameter) jorden (utanför Yucatan-halvön), vilket ledde till att de flesta dinosaurierna dog ut. Den massutrotningen var på intet sätt den första som drabbat livet på jorden, och på lång sikt har de alltid lett till språng framåt i livets utveckling. Däremot ställer det ofta till med problem på kort sikt, med brutna näringskedjor och ekologiskt kaos. Vad som hände då var att basen för näringskedjorna bröts, då växter både på land och i haven fick mycket svårt att klara sig, och att djur därmed fick svårt att hitta mat.

Men vad har detta med människan att göra, vi fanns ju inte på den tiden? Svaret är den att vi nu håller på att gå in i en ny era i jordens historia, Antropocen, den mänskliga tidsåldern. Genom våra aktiviteter har vi orsakat drastiska förändringar för livet på jorden, och dessa förändringar ställer till det även för oss. På land kan man se stora effekter: den absoluta majoriteten av landlevande däggdjur på jorden är människor och våra husdjur och vår boskap.

Landlevande däggdjur
Källa

Nu finns det studier som visar att detta gäller även världshaven. Genom vårt storskaliga fiske har vi drastiskt påverkat havens ekosystem. Vi fiskar selektivt för de största arterna, och när vi får slut på dem byter vi till mindre arter. Detta leder till att “top-down” utrotning, något som är i det närmaste unikt med denna utrotning. Vad vi riskerar är att de större fiskarterna försvinner, och att hela ekosystemen i världshaven raseras. Vad som kommer efter vet vi inte, men i t.ex. Svarta havet har maneter börjat dominera när det saknas fisk som kan äta deras yngel.

Och det kan gå snabbt, För hundra år sedan var fisket utanför kusten vid New Foundland världsberömt, men under den andra halvan av 1900-talet ökade fisket drastiskt, och till slut på 1990-talet inträffade en ekologisk kollaps, och idag finns det närmast inget kommersiellt fiske där: när de stora fiskarna försvann tar det lång tid för dem att komma tillbaka

Fisket vid Grand
Banks
(Källa: By Lamiot - Own work, CC BY-SA 3.0, By Lamiot - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10648302 )

Vad kan man göra?

Det man kan göra är att minska, drastiskt minska, det storskaliga fisket. För vissa fiskarter är det kanske redan för sent, men det finns hopp för många. Ännu finns det hopp, frågan är om vi kommer att agera i tid.

Läs mer