Film som visar hur antibiotikaresistens kan utvecklas under kort tid

Den här filmen visar hur bakterier på några dagar utvecklar förmågan att leva i höga doser antibiotika.

Forskarna preparerade en odlingsplatta stor som ett bord, och med ökande halter antibiotika desto närmare mitten man kom. Sedan tillsatte de bakterier i kanten (där det saknades antibiotika) och väntade. På förvånansvärt kort tid såg de hur bakterierna utvecklade motståndskraft och efter bara 11 dagar kunde de leva i 1000 gånger så höga koncentrationer av antibiotika som de ursprungliga bakterierna. På vägen ser man hur mutationer uppstår, och bakterierna därmed skaffar sig motståndskraft mot antibiotikan.

Läs mer här