FNs generalförsamling skall diskutera hotet från antibiotikaresistens

När FNs generalförsamling möts i New York kommer den 21 september att vikas till att diskutera antibiotikaresistens. Då avgörs det om frågan får högre prioritet, och om världens ledare kommer överrens om att lägga resurser på att lösa, eller i vart fall mildra, problemet.

Antibiotikaresistans är ett växande problem, som enligt forskare leder till 700000 dödsfall varje år (23000 i USA, 25000 i Europa, och mångdubbelt så många i utvecklingsländerna). Många länder har redan gjort satsningar för att avhjälpa problemet (t.ex. Storbritanien, USA och Sverige), och dessa satsningar har identifierat åtgärder som skulle minska problemet, och Världshälsoorgansiationen WHO har lagt fram en plan för att bekämpa motståndskraftiga bakterier. Och forskare har bett världens läkare att använda antibiotika med förstånd för att inte i onödan snabba på utvecklingen av antibiotikaresistens.

Det här är ett livsviktigt problem, och ett som även med den bästa vilja tar tid att lösa (det tar t.ex. år att utveckla ett nytt antibiotika). Men det är oerhört viktigt, utan antibiotika kommer vi t.ex. inte att våga operera in höftproteser på äldre, och fler mödrar kommer att dö i samband med förlossningar. Och det är inget nytt problem: det har varit känt sedan länge, oxh redan när Alexander Flemming tog emot sitt Nobelpris år 1945 varnade han för risken. Idag står vi inför en global kris för den moderna sjukvården.