Uppskattningsvis 40% av alla djur är parasiter

Vilka parasiter känner du till? Jag gissar att många av mina läsare tänkte på fästingar, men kanske även binnikemask fanns med på listan också. Kanske vi skall börja med att definiera vad en parasit är: en parasit är en organism som lever inne i (eller sitter fast på utsidan av) sin värd, är beroende av sin värd för att överleva.

Du kanske tror att det är relativt ovanligt med parasiter, men det är i så fall nog för att du mest tänker på stora däggdjur som hästar, hundar och fåglar när du tänker på djur. Ser man på mindre djur, som maskar och andra invertebrater, ser det annorlunda. Att bli en parasit är helt enkelt en ganska vanlig för ett djur att livnära sig.

Man kan grovt dela in parasiter i tre grupper efter deras ursprung: protozoer, maskar och ektoparasiter

Protozoer

Protozoer är encelliga organismer som till exempel Giardia eller Cryptosporidium. Dessa tar sig in i sin värd, och förökar sig därefter inne i denna. I fallen Giardia och Cryotosporidium lever dessa i mag-tarm kanalen, och ger upphov till olika former av magbesvär.

Maskar

Maskar är kanske den mest kända gruppen av djur där parasitism är vanligt. Binnikemask, spolmask, osv är välkända, men det finns många, många flera. Det har hävdats att i princip samtliga djur har en rundmask som parasiterar på dem. Bandmaskar, dit binnikemasken hör, är en gammala grupp: man har hittat fossila spår av dem från Perm, för ca 270 miljoner år sedan (det var en haj som hade drabbats då).

Den största lär vara rundmasken //Placentanema gigantissma//, som infekterar moderkakan hos kaskelottvalar. En hona av den masken kan bli 8,4 m lång (den i jämförelse lilla hanen blir bara 3,75 m lång). Mycket mer än så vet man inte (det är en ganska svårstuderad nisch), men den leder troligtvis åtminstone ibland till att fostret dör.

Ektoparasiter

Här har vi kanske de mest kända; fästingar, löss och loppor. Men även skabb, som t.ex. drabbat rävar svårt, eller alla blodsugande insekter (t.ex. tse-tse-flugan), blodiglar. eller cigarrhajen (dess englska namn “cookie-cutter shark”, är mer illustrativt på hur den livnär sig: genom att slita ut ett stycke kött från huden på sitt offer) hör till denna variarande grupp.

Övriga

Det finns givetvis andra anmärkningsvärda parasiter, till exempel en svamp som drabbar myror, och tar över deras nervsystem för att de skall sprida svampen bättre. Det där med att ta över nervsystemet kan även drabba andra: om en krabba drabbas av Sacculina. Sacculina är släkt med havstulpanerna som du kan se på klippor längs havsstränder, men bär ingen liket med dessa. När en hona hittar en krabba letar hon reda på en led, och “injicerar” sedan sin kropp in i värden. Väl där tar hon helt över krabban så att den beter sig på att sätt som optimerar parasitens fortplantning.

Och vi får inte heller glömma bort göken, som är det mest kända exemplet på en häckningsparasit (den är givetvis inte ensam om detta beteende, bara mest välkänd).

Evolution

Tidigare har man trott att att parasitism var relativt ovanligt, och utvecklats kanske ett 60-tal gånger. Man har dock på senare år insett att detta inte stämmer, utan att det egentligen utvecklats över 200 gånger. Detta är viktigt, man har tidigare trott att parasitism var en evolutionär återvändsgränd, att när ett djur väl blivit parasit så förlorade det förmågan att utvecklas. Sanningen verkar snarare vara den att det är ett fullt normalt för ett djur att livnära sig, och att det inte leder till mer begränsningar än något annat val av livsstrategi.

De allra flesta parasiter tillhör ett tiotal grupper av djur, som plattmaskar, steklar och rundmaskar. Dessa grupper har gemensamt att de är gamma grupper, med många, många medlemmar och som utvecklade parasitism lång innan dinosaurierna utvecklades. Det är alltså en “livsstrategi” som visat sig fungera väl, och fungera väl under en mycket lång tid.

Läs mer