De stora rovdjuren hotas av brist på bytesdjur, vilket är viktigt när man skall försöka rädda dem.

Vad händer när ett rovdjur – vare sig det är en varg, en lo, en havsutter eller ett lejon – inte kan hitta sina bytesdjur? I en del fall är rovdjuret anpassningsbart nog att kunna hitta nya byten (förutsatt att det finns byten att byta till!), men i många fall innebär detta att de helt enkelt dör ut. Och vi vet att om man tar bort en predator (som t.ex. lodjuret) händer saker med ekosystemet.

När forskare studerade vad som händer när rovdjur försvinner fann de att om en större predator försvann orsakade detta kaskadeffekter på resten av ekosystemet. I den amerikanska nationalparken Yellowstone återintroducerades vargen för ett tag sedan. Resultated blev av mängden hjortar minskade. Och därmed minskade betesskadorna på träd och buskar, och hela ekosystemet förändrades. Det blev mer skog och buskar, och en mängd andra arter kunde återhämta sig när det fanns med mat och skydd för dem, både fiskar, bävrar och fåglar. När man återintroducerade havsuttern i Californien (jakt hade tidigare i det närmaste utrotat den) hände även där otroliga saker med ekosystemet. Havsuttrar äter en stor mängd sjöborrar, och dessa betar i sin tur på kelp. Utan havsuttrar hotades kelpen av sjöborrarnas predation, när havsuttrarna återvände kunde kelpskogarna återbildas. Och kelpskogar absorbetar stora mängder koldioxid, vilket är nödvändigt för att minska klimathotet.

Nu har forskare studerat vilka bytesdjur som ett antal top-predatorer hade på sin meny. Det visade sig att ett många av dem var beroende av bytesdjur som i sin tid var hotade. För att bevara de större rovdjuren måste man alltså även lägga ansträngningar på att bevara deras bytesdjur. Detta är t.ex. viktigt när man skall planera reservat och nationalparker.