Hundar kan bli smittade med CTVT, som är något så ovanligt som en smittsam cancerform. Detta har gjort det möjligt för forskare att spåra hur människor har fört med sig hundar medan vi koloniserade jorden.

För 11 tusen år sedan blev en hund odödlig. Eller snarare så fick några av dess celler en mutation som gjorde att de inte slutade dela sig, och blev därmed en tumör. Lite senare lyckades en av dessa tumörceller få förmågan att bli smittsam, att kunna föras över från en individ till en annan via sex eller nära kontakt: idag kallas den för Canine transmissible venereal tumour (CTVT eller TVT). Idag är den kanske snarare en parasit än en tumör: cellerna i tumören har inte värddjurets DNA, utan tumörens egna DNA. Sjukdommen är känd sedan 1870-talet, när den rysk veterinären Mstislav Novinsky upptäckte den. Den är vanligare i södra Europa och tropiska länder bland vildlevande hundar: i Sverige har den konstaterats i mindre än tio fall totalt.

Nu är de allra flesta cancerformer inte smittsamma: vissa sjukdomar kan orsaka cancer (det kanske mest kända är HPV som kan leda till livmoderhalscancer), men cancern i sig är inte smittsam. Det finns enstaka undantag, Kaposis sarkom verkar kunna sprida sig genom att tumörceller får fotfäste hos en ny värd, och en kirurg fick en annan typ av sarkom från en patient efter det att han skadat handen under en operation. Men Kaposis sarkom är ovanlig, och drabbar främst patienter med nedsatt immunförsvar.

Faktum är att det bara finns några få kända exempel på en smittsam cancer: det kanske mest kända är kanske Devil Facial tumor disease som drabbar djuret Tasmansk djävul. Denna sprids bland annat i samband med parningar, och hotar faktiskt artens fortbestånd. Övriga kända drabbar skaldjur och guldhamstrar i fångenskap.

Just CTVT är intressant, tumören har faktiskt bytt ut sina mitokondrier flera gånger under årtusendena, och detta har gjort det möjligt för forskarna att spåra dess utbredning, och därmed faktiskt hur vi människor tagit med oss hundarna när vi spridit oss över jorden. Som exempel så nådde CTVT inte Nordamerika förrän för cirka 500 år sedan, när människor från Europa koloniserades den världsdelen. Den – och de övriga smittsamma cancerformerna – ger även en ny insikt i hur tumörer uppstår och hur de klarar sig från att bli oskadliggjorda av immunförsvaret.