Mitokondrier är organeller som finns i alla celler hos eukaryota organismer, från svampar till människor, från träd till plankton. De började sin utveckling som frilevande bakterier och på något sätt, för ca 1,5 miljarder år sedan, hamnade inuti en tidig eukaryot cell. Väl där blev de snart till en viktig organell, som huvudsakligen står för en stor del av cellens energimetabolism. Vi är alltså helt beroende av dessa. Så när forskarna hittade en organism utan mitokondrier var det lite av en sensation.

Det visade sig att mikroben – som hittades i avföring från en chinchilla – hade stulit gener från bakterier för att kunna klara sig utan mitokondrierna. Och faktum är att för vissa mikrober är det en rimlig strategi att göra sig av med mitokondrierna: om organismen lever mer eller mindre i en syrefri miljö har den mycket lite nytta av mitokondriens tjänster.

Som vanligt skall man vara försiktig när man läser nya, banbrytande resultat. Ännu så länge är det bara en forskargrupp som hittat en sådan organism, för att man skall vara säker på att det är så bör man vänta till andra forskargrupper hittat samma – eller liknande – resultat.