Hur många är du? I någon lärobok, eller från din lärare har du kanske hört att vi har 10 gånger så många bakterier i vår kropp som kroppsegna celler. Men stämmer det? och hur vet vi?

Först och främst måste vi inse att antalet bakterier i en människokropp med all sannolikhet är ganska variabelt. Beroende på vad vi äter, hur vi mår och till och när vi sist var på toaletten varierar antalet bakterier i vår kropp starkt. Sedan måste man ha en bra siffra på hur många kroppsegna celler vi har. Under årens lopp har ett antal siffror figurerat, mellan 1012 och 1016. Men också den siffran lär variera en hel del. En liten, spenslig person på 45 kg bör rimligen ha färre celler än en stor bjässe på 130 kg. Men om man tar en genomsnittslig människa och räknar på kända värden för olika vävnadstyper och deras vikt så får man en siffra på ungefär 3,72×1013.

Hur mycket bakterier har vi då i vår kropp? En beräkning utgick från 1011 bakterier/g avföring och en uppskattning på 1 kg avföring i kroppen. En mer precis uppskattning har get 3×1013–4×1014.

Så, det du kanske fick lära dig kan stämma, men det kan lika gärna vara så att du och dina bakterier är lika många.