När du tvättar händerna efter en lång dag ute bland människor, folk som hostar, nyser och säkert bär på en massa otäcka bakterier så känns det bra att tvätta händerna. Och om du vill vara extra säker så känns det säkert logiskt att ta till den antibakteriella tvålen. Eller&helip;

Triklosan gör troligtvis ingen nytta, och sannolikt skada.

Antibakteriella produkter innehåller ofta ett ämne som heter triklosan. För en kirurg som tvättar händerna i 5–10 minuter före en operation är det väl känt att triklosan har en klar baktieriedödande effekt. Men, handen på hjärtat, hur många av oss tvättar händerna i 5–10 minuter eller mer? Inte? Och hur mycket effekt har triklosan i de normala 10–20 s som de flesta av oss lägger på att tvätta händerna? Forskare har börjat studera detta, och resultaten var minst sagt intressanta.

Till exempel visade en av deras studier att en ca 40% av testade vuxna (detta var dock i USA, där antibakteriella tvålar är vanligate än i Sverige) hade spår av triklosan i sitt snor. Och man vet sedan tidigare att om man hat triklosan i snoret har man en dubbelt så stor chans att få Staphylococcus aureus-bakterier i näshålan, bakterier som i värsta fall kan ge jobbiga infektioner. Det verkar som om triklosan gör att S. aureus lättare klistrar sig fast vid vävnader, och därmed blir svårare att bli av med.

Det verkar som om triklosan gör att Staphylococcus aureus lättare klistrar sig fast vid vävnader, och därmed blir svårare att bli av med.

Och det blir värre. Triklosan påverkar de bakterier som reningsverket använder för att rena avloppsvattnet så att de inte fungerar ordentligt. I ett reningsverk används en noggrant avvägd blandning av bakterier för att bryta ned många olika typer av föroreningar: triclosan stör denna balans.

Det pågår även undersökningar som skall studera hur vår interna flora av bakterier påverkas av triclosan: vi vet att den påverkas, men vi vet inte om den är skadlig.

Så, sammanfattningsvis: släng bort den antibakteriella tvålen (munsköljen, tankkrämen, osv), den gör med all sannolikhet ingen nytta, och troligtvis till och med skada.