Nyligen har forskare visat att jaktfalkar på Grönland har återanvänt samma bon i flera tusen år, i ett fall i 2500 år.

<figcaption class="wp-caption-text">Jaktfalk (Falco rusticolus)
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=484031</figcaption></figure>

Jaktfalkar bygger inte egna bon, utan återanvänder antingen bon som andra fåglar byggt (t.ex. korpar), eller använder en mindre fördjupning i marken eller en klippa. Det är bon av den senare typen som forskarna har undersökt, och visat att spillningen är så mycket som 2500 år gammal, och de hittade även fjädrar som var över 600 år gamla.

Metoden som användes vad den s.k. kol-14 metoden, som baserar sig på att i atmosfären (genom inverkan av kosmisk strålning) omvandlas kväve-14 till kol-14. Detta sker med en tämligen konstant hastighet, och då halveringstiden för kol-14 är känd (5730 år) kan man mäta hur stor andel av kolet i ett prov är kol-14, och från det resultatet beräkna hur länge sedan det slutade leva, och därmed att ta upp nytt kol ur atmosfären med hjälp av fotosyntesen. När det gäller prover från marin miljö måste man vara lite försiktig, då omsättningen av kol i haven är mycket långsammare än på land, och att man därför kan få intrycket att proverna är äldre än de är.

Forskarna är oroliga för att klimatförändringarna kommer att driva bort fåglarna från dessa mycket gamla bon, då t.ex. andra rovfåglar kan konkurrera ut jaktfalkarna från deras boplatser.