Du har säkert hört att våra förfäder korsade sig med Neandertalarna, och att det utbytet gett oss gener som är viktiga för bl.a. vårt immunförsvar, och står för flera procent av vårt genom? Detta gäller i och för sig bara de av oss som härstammar utanför Afrika, eftersom den moderna människan (Homo sapiens sapiens bara träffade på Neandertalarna när de lämnat Afrika. Moderna metoder har gjort at vi kan analysera DNA från allt fler fynd, och nästan varje gång man gjort detta med våra släktingar ser man spår av sådana korsningar.

De senaste data son finns visar på att det måste finnas minst fem olika inkorsningar. De färskaste data man har är från en kvinnlig Neandertalare, som visar på att för ca 100 000 år sedan korsade sig en grupp människor med Neandertalare i Mellanöstern. Ännu har man inte lyckats avgöra om denna grupp dog ut eller lämnade spår efter sig i dagens människor. Människan har sedan dess genomgått ett s.k. flaskhalsevent för ca 50 000 år sedan när kanske bara

några tusen människor överlevde, vilket kan bidra till att sopa undan spåren av sådant i vårt genom.

Under perioden 40–60 tusen år sedan korsades moderna människor återigen med Neandertalare. Detta har gett oss 1–2% av våra gener. Beviset på detta ”snedsprång” finns i DNA från flera fynd, både i Rumänien och Kroatien. Detta har lämnat spår hos alla som härstammar från Europa eller Asien.

Kända korsninar mellan moderna människor, neandertalare och denisovas
Kända korsningar mellan moderna människor, neandertalare och denisovamänniskor. (Bilden baserad på bildkälla)

Flera populationer i Asien, bl.a. på Papau Nya Guinea, Australien och i Tibet visar spår av inblandning med Denisova-människan. Denisova var en grupp som en gång levde över stora delar av Asien (de är döpta efter den en fyndplats i Sibiriska Altai-bergen). Det är till exempel möjligt att folken i Tibet kan tacka Denisovas för sina anpassningar till ett liv på höga höjder.

Denisova och Neandertalarna har för övrigt även de korsat sig, Östliga populationer av Neandertalare mötte upp med Denivoas, och som väntat blev det intima möten även mellan dem. Ännu har vi för lite data för att kunna avgöra hur mycket spår detta kan ha lämnat, men det är t.ex. möjligt att Denisovas fick samma immunförsvarsgener från Neandertalarna som vi fick.

För någon miljon år sedan utvandrade en tämligen okänd grupp (för)människor från Afrika, och även de korsade sig med Denisovas. Möjligen är det denna population som gav upphov till de Homo erctus som en gång levde i delar av Asien.

Detta är nog inte hela historien: framtida fynd lär med alla sannolikhet visa på ännu mer blandning mellan arterna. Man har länge vetat att människans bakgrund mer liknar en buske med många parallella stammar än ett träd med bara en stam. Och nu börjar det bli alltmer uppenbart att det inte bara fanns fler olika samtida människoarter, utan att vi bytte gener med varandra tämligen ofta.