Har din hamburgare fått antibotika? Det är inte helt osannolikt att den har det, och i vissa ländr snarare regel än undantag. I många länder behandlar man rutinmässigt hela besättnngar av kor och grisar med antibiotika, i förebyggande syfte och för att ge större tillväxt. I Sverige har vi som grundregl att antibiotika endast skall används när det finns en specifik orsak till att använda det, vilket minskar problemet lokalt. Problemet med överanvändningen av antibiotika är att man på det viset ökar mängden antibiotika i miljön och därmed risken för att bakterier skall utveckla antibiotikaresistensa.

Antibiotikaresistens

Antibiotika har använts sedan 1940-talet, innan dess var många sjukdomar och skador som i idag ser som relativt ofarliga — lunginflammation, urinvägsinflamation, mindre sår, etc — livsfarliga. Utan antibiotika kunde t.ex. ett mindre sår ge upphov till en blodförgiftning med stor risk för att patienten dog. Idag är vi på väg att skapa en situation där vi på nytt står utan antibiotika, eller i vart fall utan verksam antibiotika. Världshälsoorganisationen (WHO) varnar för en framtid utan antibiotika, och det har till och med klassats som ett nästan lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna p.g.a den förstärkta växthuseffekten. Allt till stor del på grund av att vi använder antibiotika i onödan och på fel sätt. Som historisk kuriosa kan nämnas att Alexander Flemming, pencillinets upptäckare, redan när han fick Nobelpriset varnade för att det var relativt lätt att få bakterier att utveckla resistens.

Protester

Det finns en del protester mot överanvändningen, men frågan är om de hjälper.

Länkar