Sköljer du dammtrasan? Gör inte det!

I dagens hem finns det ganska mycket kemikalier, och många av dem är miljöskadliga. Exempel på detta är flamskydsmedel i plast och elektronik, men även t.ex. mjukgörare i plastgolv. De här ämnena läcker hela tiden ut, och en stor del av det som kommer ut fastnar i dammet. Om du torkar damm med en våt trasa och sedan sköljer den under kranen kommer både dammet och kemikalierna ut i avloppet, och reningsverken har svårt att ta hand om dessa.

På reningsverken ser man att mer och mer av de miljöskadliga kemikalierna kommer från hushållen, medan industrin blir bättre och bättre på att inte släppa ut farligt avfall. Därför har Käppala-verket som tar hand om avloppsvattnet från en stor del av Stockholm försökt få hushållen att dammtorka på ett miljövänligare sätt.

Den metod de föredrar är

  1. Torka med mikrofiberduk
    • Rengör mikrofiberduken genom att dammsuga den
      • Sug upp resten av dammet i hemmet med dammsugare. </ol> Så nu vet du: dammsug för miljöns skull!