I södra Utah i USA finns det en skog, en skog av amerikansk asp (Populus tremuloides). Den skogen har ett namn: Pando, det latinska ordet som betyder ”jag sprider mig”. Skogen är inte stor med Norrländska mått mätt: ca 43 hektar. Men Pando är troligtvis den största levande varelsen på jorden. Det är nämligen inte tusentals enskilda träd som växter var och en för sig, utan en och samma individ. Man uppskattar att den, komplett med rotsystem som väger 6 miljoner ton.

EN liten del av Pando
En liten del av Pando (”QuakiesSEP2005” by Scott CatronOwn work. Licensed under CC BY 2.5 via Wikimedia Commons.”

För 80000 år sedan började ett frö av en manlig asp växa i vad som idag är delstaten Utah. Under årtusendena har det brunnit ofta i området, vilket har gynnat Pando då det förhindrat barrträd från att ta över. Även om varje enskild stam bara är i snitt 130 år gammal har individen förökat sig genom kloning (rotskott), och de är i stort genetiskt identiska. Faktumet är att åldern 80 tusen är en konservativ uppskattning: en del tror att den verkliga åldern kan vara så mycket som en miljon år.