Gutta-vad? Guttation är helt enkelt det fenomenet att vissa växter utsöndrar sav i kanten och/eller spetsen av sina blad.

Det kanske vanligaste exemplet på guttation är på daggkåpan, en växt som fått sitt namn från den dagg som bildas längs kanten på bladen. Men det är inte dagg, det är alltså sav som har utsöndrats. Dagg är istället vattenånga som kondenserats från luften, på samma sätt som badrumsspegeln immar igen när man dushar.

Guttationen på en daggkåpa har frusit runt bladets kant

Hur går då guttation till? Egentligen är det en enkel process: växten suger hela tiden upp vatten från marken, men under natten släpper den inte ut vatten via bladens klyvöppningar. Då uppstår ett övertryck inne i växten, och på vissa växter medför det att vätska läcker ut genom kanterna (de växter som har guttation har speciella strukturer som släpper ut vätskan, i kanten på bladen, osv). Vätskan är inte bara vatten, utan kan innehålla bland annat sockerarter och mineraler. Samt bekämpningsmedel. Man har faktiskt använt detta för att avgöra om marken är övergödd (då innehåller vätskan höga halter av kväve).

Det senare har visat sig kunna döda ett bi: om biet dricker vätskan från en växt där fröna behandats med neonicotinoider dör ett bi inom några minuter. Man har spekulerat i att detta kan ligga bakom den så kallade colony collapse disorder, en orsak till att många är rädda för att bin riskerar att dö ut.