Om försurningen har det skrivits mycket, men mycket kort kan man

sammanfatta några viktiga punkter:

 • Sverige är mycket känsligt för försurning, mycket på grund av att vår berggrund är sur redan från början. När det kommer mer syra med regnet klarar inte växtligheten och vattendjuren av det.

  </p>

  • Kalkning hjälper lite, men den enda riktiga lösningen är att minska det sura nedfallet. Med andra ord inte elda kol och olja med hög svavelhalt.

   Sverige är mycket känsligt för försurning, på grund av att vår berggrund är sur redan från början. När det kommer surt regn klarar inte växtligheten och vattendjuren av det.

   • Drabbar inte bara naturen, utan även oss människor direkt. Till exempel, om det är surt i marken riskerar man att dricksvattnet innehåller för mycket giftiga tungmetaller, att t.ex. byggnader i sten och betong vittrar sönder snabbare, att saker rostar snabbare. </ul> Sedan har vi lite länkar. SLU har skrivit en del bra korta sammanfattningar, här och här.

    En forskare på Chalmers i Göteborg har skrivit om försurningen.

    Givetvis har även Naturvårdsverket skrivit om försurningen.

    Här har några på Mitthögskolan lagt ut ett enkelt självtest om försurningen. Faktum är att hela paketet är bra om man vill läsa sammanfattningar om olika miljöproblem.