Jag läste nyligen en blogg-post av Magnus Ehinger på temat lärare är också människor. Vad han skrev — om du inte orkar läsa själv — är att lärare, hur mycket de än försöker inte kan undvika att påverkas av det intrycket en elev ger.

Om en elev är trevlig på lektionerna och satsar i början av en kurs, då ursäktar man ibland ett misslyckat prov i april som en tillfällig svacka

Vad han skriver är att om en elev är trevlig på lektionerna och satsar i början av en kurs, då ursäktar man gärna ett misslyckat prov i april som en tillfällig svacka, medan någon som slappat hela läsåret men spurtar på slutet kanske får sina ansträngningar avfärdade — mer eller mindre omedvetet! — som ”en lyckträff”. Hur ser jag på detta?

Jag är också bara människa, och det innebär att jag inte kan isolera mig till 100% från den helhetsbilden en elev ger. Jag försöker, jag ser det som en del i min profession att sätta rättvisade betyg, men jag är medveten om att jag ibland påverkas av omedvetna förväntningar. Ett sätt jag jobbar med detta är att försöka bedömma alla inlämnade arbeten utan att titta på namnet, att först bedömma arbetet efter kriterier jag satt från början, och att först när jag är klar titta efter vem som hade lämnat in det.

Innebär detta att det är ok att vara otrevlig och oengagerad på lektionstid? Rent formellt sett så borde det det, men om man väljer att vara trevlig och engagerad får man fler fördelar än att lärarna tycker om en (och därmed eventellt ”hellre friar än fäller” när det komemr till betyg).

  • Det blir en bättre stämning i klassrummet. Ett klassrum där elevera visar att de vill lära sig och vill förstå blir helt enkelt trevligare för både eleverna och läraren.
    • Du är dig bättre. Om du väljer — och ja, det är ett val du kan göra — att se ett ämne eller en kurs som intressant och värt att satsa på kommer du att lära dig mer, helt enkelt för att du tänker på vad som lärs ut, och sammanhanget.
      • Du har roligare på lektionerna och i skolan Om du bestämmer dig för att något är tråkigt och ointressant blir det också det. Om du däremot aktivt försöker se det värdefulla i en aktivitet — vare sig det är minecraft, engelsk gramatik, fotboll eller fysik — kommer du att hitta det. Och när du hittat det intressanta i något är det lättare att hålla fast vid det, och i att ha roligt när du sysslar med det. </ul> Vad tycker du?