Ibland får jag frågan om det finns homosexualitet bland djur. Svaret är ett klart ja. Eller i alla fall så finns det gott om exempel på samkönade par bland ett stor antal olika djurarter. Till exempel har det visat sig att bland albatrosserna på Oahu är över 30% av alla par två honor.

två albatrosshonor
Bildkälla

Fram till ganska nyligen antog forskarna att alla par bestod av en hona och en hane, men numera har man insett att så är det inte. Det finns fortaande en del kontrovers kring ämnet: när forskarna först rapporterade förekomsten av samkönade par bland albatrosser gjorde sig delar av den amerikanska pressen lustiga över det, eller var upprörda över att forskarna uppenbarligen lade sig i debatten om t.ex. samkönade äktenskap (vilket de inte gjorde, de bara rapporterade vad de faktiskt såg bland djur).

En stor fråga är hur dessa beteenden har uppstått, och om de ger någon fördel i det naturliga urvalet. Vid första anblicken kan man tycka att då ett samkönat förhållande inte i sig själv kan ge upphov till avkomma borde det sorteras bort av det naturliga urvalet. Men under det senaste årtiondet har man insett att det på olika sätt kan ge evolutionära fördelar, på olika sätt för olika arter. Det verkar alltså som om det inte finns ett svar på frågan. Och av det skälet bör man nog vara ganska försiktig med att anta att det fungerar på samma sätt bland människor som bland djur.