Vad alla borde läsa: två A4 med de viktigaste punkterna från IPCC-rapporten. Man kan också läsa den längre rapporten (på 36-sidor).