Kugghjul är väl ändå en sak som bara finns i maskiner som vi människor tillverkar? Faktiskt inte, man har hittat en insekt med kugghjul i benen. Och inte bara det, den här insekten har kugghjul som är effektivare än de vi har i våra maskiner. Insekterna i gruppen Fulgoroidea ha kugghjul som ser till att deras bakben rör sig i samma takt när de skall hoppa.

Källa

Genom a bakbenen synktoniseras med varandra kan insekten hoppa mycket snabbt utan att hoppa snett. Skillnaden mellan de två benens rörelse är mindre än 30 mikrosekunder (30 miljondels sekunder!). Så snabbt klarar inte nervsystemet av att styra, utan det måste vara en ren mekanisk styrning. Och mycket riktigt, på undersidan finns det kugghjul som ser till att benen rör sig i samma takt.

En mycket intressant sak är att deras kugghjul inte är formade som de vi har i våra maskiner. Moderna kugghjul har sin grund i en design från 1700-talet som baserade sig på vad som var lätt att tillverka med dåtidens teknik. Men de här organiska kugghulen har ”hajtandsformade” tänder, och tester har visat att de har mindre problem med friktion än vanliga kugghjul (friktion ‘r ett stort problem när man skall tillverka små maskiner).