Kort sammanfattning: när man analyserade dammet i ett vanligt hem hittade man ett antal kända hormonstörande ämnen (bisfenol A, ftalater, perflourerade ämnen, etc).

Lär mer på SVT.se