Det är välkänt att vi påverkar djurs evolution på många sätt. De djur vi jagar eller fiskar blir mindre och könsmogna tidigare medan andra måste söka sig till nya nischer då gamla försvinner. Men ibland blir kanske effekterna oväntade.

Nu har det visat sig att vi även påverkar deras hjärnor. Genom att studera kranier från små djur (t.ex. möss) kunde forskarna visa att de djur som under det senaste århundradet kommit i ökad kontakt med människan — m.a.o. flyttat in i städerna — har fått större hjärnor. I och med att de fått nya livsförhållanden har de som haft bäst förmåga att utnyttja nya förhållanden klarat sig bäst, och därmed har vi drivit utvecklingen mot större hjärnor.

Studien genomfördes i USA, här i Sverige har djuren varit i kontakt med människan och hennes städer under mycket längre tid, och det skulle nog bli svårt att hitta en sådan effekt, men troligtvis har även djuren här utvecklats på samma sätt, men över en längre tidsperiod.

http://www.nytimes.com/2013/08/22/science/as-humans-change-landscape-brains-of-some-animals-change-too.html