Vissa arter av myror använder sig av legosoldater för att skydda boet mot invaderande myror. Vissa av dessa använder kemiska stridsmedel för att försvara sig.

Genom historien har många samhällen ansett att det är lättare att betala legosoldater för att försvara dem än att kriga själva (t.ex. det antika Rom som anställde bl.a. germaner eller det moderna Frankrikes Främlingslegion). Nu har man visat att samma sak händer i naturen.

Att många arter av myror har olika grupper, inklusive soldater, är väl känt,, men det är medlemmar i stacken, av samma art och släkt med de övriga myrorna som de försvarar. Men vissa myror har inga soldater, t.ex. Sericomyrmex som lever på att <a href=”http://www.leijonhufvud.org/nk1b/den-femte-bonden/”>odla olika svampar på växdelar</a> de samlar in och tar med sig till stacken. Men dessa trädgårdar är lockande byten för rövare som mer än gärna tar för sig av andras överflöd. Och Sericomyrmex är inte en myra som lätt försvarar sig mot angrepp.

Inne i Sericomyrmex kolonier bildar myran Megalomyrmex symmetochus egna kolonier, komplett med en drottning och arbetsmyror. Dessa lever på att äta av svamparna som deras värdar odlar, de till och med har ihjäl och äter en del av deras larver. Så långt verkar det vara en ren parasit, som åker snålsjkuts på sin värds ansträngningar. Men när kolonin blir anfallen av rövare av arten Gnamptogenys hartmani visar Megalomyrmex sitt rätta ansikte. Medan Sericomyrmex drar sig undan attackerar Megalomyrmex inkräktarna. Som vapen har de ett gift som de sprutar ut i luften, ett gift som dödar eller förvirrar motståndarna så att de antingen blir ett lätt byte eller till och med attackerar varandra (myror har kemiska signaler som de använder för att känna igen medlemmar av samma koloni, och giftet stör det systemet). Megalomyrmex är alltså inte så mycket parasiter som legosoldater, som försvarar sin uppdragsgivare mot inkräktare.

<a href=”http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/09/09/mercenary-ants-protect-farmers-with-chemical-weapons/”>Här</a> kan du läsa mer.