Lejon gosar med varandra. Varför? En ny studie visar att det för att knyta gruppen närmare varandra.

Bildkälla

När man läser om lejon på savannen tänker man på djurens konung, som trygg och säker rör sig på svannen. Men verkligheten är snarare att lejon lever ett farligt liv. Och det är inte bytesdjuren som är farligast, utan andra lejon. Hanar dödar ungar om de har en annan lejonhane som far, andra honor dödar till och med ibland andra honors ungar. Faktum är att ungefär hälten av alla ungar dör innan de är två år gamla. Och hanarna tävlar om honor, om herraväldet över flockar, och i de striderna dör många av dem.

Om lejon kan hålla ihop i grupper, både bland honor inom en flock och mellan hanar som bildar ”team” för att ta över flockar, har de en bättre chans att klara sig. Så lejon gosar av samma orsak som du kanske gör det, för att bekräfta närhet och trygghet, men för dem står livet på spel. Kanske det är bra att man inte är ett lejon…