Kan man uttolka allt om en organism baserat på dess genom? Kan vi ens avgör aom det är en blåval eller en mus baserat på DNA? Vissa gener vet vi vart de hör hemma, men i de allra flesta fall så har vci ingen större möjlighet att avgöra hur en organism ser ut baserat på genomet.

Det finns många problem, t.ex. så kodar endast ca 1,5% av DNAs hos en människa för proteiner, resten har delvis en funktin i genregleringen, men mycket är så vitt vi vet rent ”skräp”. Men svårigheterna har inte hindrat vissa från att försöka… läs mer.