Nu har jag väl fått fnatt, var har dykarsjuka med evolution att göra? Nja, det intressanta är vilka marina djur som får dykarsjuka. valarna får det inte, de har extra högas halter av syrebindande proteiner, så där bildas inga gasbubblor. I fossil kan man utläsa om djuret haft dykarsjuka, och möntret är att när en grupp saknar fiender får det inte dykarsjuka. Men när det dyker upp fiender i samma miljö, och de därmed blir tvugna att snabbt sima mot ytan i sina försök att undkomma, då kan en förvånansvärd andel av all ichthyosaurer (t.ex.) dö i dykarsjuka. De tidiga ichthyosaurerna hade inte särskilt många fiender, men under jura och krita dök det upp stora hajar, som mycket väl klarade av att jaga fisködlorna.

Valarna har samma mönster: de tidigare har inga spår av dykarsjuka, sedan blir dykarsjuka mer och mer vanligt, medan dagens valar har utvecklat ett gott skydd mot den.

Källor

Blogginlägg (på engelska)

Originalartikeln