För 444 miljoner år sedan skedde jordens första massutdöende: 86% av alla djurarter försvann. Men vad hände? Nu vet forskarna lite bättre vad som hände. Baserat på nya rön om det ordoviciska massutdöendet så inträffade massiva vulkanutbrott, havsytan sjönk 100 m och därmed kom otroliga mängder fosfor ut i haven. Detta ledde till en massiv algblommning, som i sin tur ledde till en extrem syrebrist i haven (tänk på att nästan allt liv fortfarande vid den här tidpunkten levde i haven), och därmed utrotade en stor mängd levande organismer.

Hur vet man? Svavelavlagringar visar att svavelälskade mikrober, som endast trivs vid låga syrehalter, blomstrade.

Nu är inte risken särskilt stor för en liknande katastrof idag, dåtidens växthuseffekt var långt kraftigare än dagens (drygt 4000 ppm), och vi har nu levande organismer som är väletablerade i fler miljöer. Men det ger en bild av hur extrema förändringar kan ge extrema effekter, och är en vikigt pusselbit i vår förståelse för livets utveckling.