Just nu pågår en av de största minskningarna i biologisk mångfald på länge. Men hur stor blir skillnaden i produktivitet när den biologiska mångfalden minskar? Nyligen har forskare studerat vad som händer när ett ekosystem förlorar en stor andel av arterna.

Om man förlorar 21-40 % av arterna minskar produktion med 5-10 % (ungeför lika mycket som den globala uppvärmningen och den ökade UV-strålningen orsakar). Om man förlorade 41-60 % blir efferna lika stora som de av försurning, övergödning och ökade ozon- och CO2-halter.

Så, det gör ganska stor skillnad om vi förlorar en massa arter, en skillnad som nog i slutänden kostor oss pengar.

Länk till forskarnas artikel.