Vad händer med ekosystemen långt bort när människan ”skördar” t.ex. lax? En grupp forskare studerade effekterna på grizzlybjörnar av laxfiske. Nu lever inte våra björnar i någon större utsträckning på lax (det är om inte annat ont om lax i våra utyggda älvar), men undersökningen illustrerar ett problem som säkert i andra former förekommer också här.

Grizzly med en lax

(Källa)

Bakgrunden är dynamiken mellan vild lax i norra Stilla havet, laxfisket, grizzlybjörnar längs floderna i Alaska och övriga ekosystem i Alaska. Årligen vandrar lekmogen lax från havet upp i älvarna, för att para sig, lägga sin rom och sedan dö. Denna vandring påverkar många arter: till exempel övergår vargar längas älvarna under vandringen till att äta lax, björnarna får ett rejält tillskott i kosten och upp till en fjärdedel av kvävet i växterna längs vattendragen kommer från laxen. Alla dessa näringsämnen har kommit dit från havet, i form av laxarna, och om laxens vandring förändras genom människans fiske är det självklart att även alla ekosystem som är beroende av laxen också påverkas. Forskarnas hypotes var att genom att studera hur stor andel av björnarnas näringsintag härstammade från havet kunde man få en indikator på hur viktig laxen är för alla ekosystem i området.

Forskarna studerade hur stor andel av björnarnas näringsintag härstammade från marina ekosystem genom att studera kvoterna av 12C/13C och 14N/15N. Dessa kvoter skiljer sig nämligen mellan hav och land (många biokemiska processer föredrar kol-12 framför kol-13, med några enstaka procents marginal, liknande effekter påverkar halten kväve-15). På det sättet kunde de beräkna hur en ökning av fisktillgången (m.a.o. om mer fisk släpptes förbi av yrkesfiskarna) skulle påverka björnarna.

Vad de visade var att om mer fisk tilläts passera upp i älvarna skulle detta ge en klar ökning av björnstammen, och faktiskt på sikt även av laxen (om fler laxar får möjlighet att fortplanta sig blir det mer lax även i haven). För en ganska liten kostnad för fiskerinäringen (några miljoner kronor/år) skulle ekosystemen långt inne i landet gynnas.

Förresten, du vet väl att din odlade lax också påverkar ekosystemet? Det går åt flera kilo fisk till att producera den mat de får, de har inte samma nyttiga halt av omega-3 fettsyror som vild lax och de sjukdomar och parasiter de får sprids till de vilda populationerna och hotar dessa.

Läs mer

En sammanfattning på engelska.

Forskarnas artikel