Jag har tidigare skrivet om hur vi har en massa virus i vårt genom. Faktumet är att 8-10 procent av all vår arvsmassa är rester från gamla retrovirus (m.a.o. virus som kan klippa in sitt DNA i värdcellens genom). Nu har en grupp forskare upptäckt hur de kan sprida sig så mycket i värdcellen.

För att kunna sprida sig måste de kunna bygga upp en kappa av protein, vilket de gör med hjälp av env-genen. Men om de gör sig av med den genen kan förlorar de förmågan att infektera nya celler, men får gengäld förmågan att sprida sig innom cellen, och denna cell överlever. Man kan säga att de blir en lokal epidemi innom cellen, snarare än en pandemi i hela organismen. Vilket nog är mer sant än det låter: i en normal epidemi står 20% av de mest smittsamma individerna för 80% av smittöverföringarna. Bland de endogena retrovirusen står 20% av typerna för 80% av virusresterna i värdcellernas genom (detta kallas för Paretoprincipen eller 80/20-regeln).