Nja, inte riktigt den typen av brustet hjärta, men kanke ännu viktigare.

Hjärtat är kanske den enskilt viktigaste muskeln i kropppen, men trots detta så är det mycket dålig på att läka skador. Detta leder till problem då skador på hjärtat ger upphov till ärrvävnad, ärr som inte tillåter hjärtat att fungera som det skall. Men forskare har nu lyckats stimulera skadade hjärtan hos möss, så att de läker utan att bilda ärr. Genom att starta tre gener omvandlades fibroblaster till hjärtmuskelceller. Inga stamceller, inga kirurgiska ingrepp: bara tre gener.

Bild av omvandligne av fibroblaster till hjärtmuskelceller

(Källa)

Hur tillsätter man en gen? Virus! Genom att använda speciellt framtagna virus kan man få bindvävscellerna (fibroblasterna) att förvandlas till muskelceller, muskelceller som drar ihop sig i takt med de övriga, muskelceller som fungerar precis lika bra som den vanliga.

Forskarna har testat med goda resultat på möss, nu skall de testa på grisar. Om det fungerar på grisar är det dags för de första försöken på människor. Det lär nog — om det fungerar — ta minst 5-10 år innan det är i normalt bruk på patienter, men nyttan vore enorm.

Länkar

Forskarnas hemsida och deras artikel.

En artikel som diskuterar vad som krävs innan tekniken kan användas på människor