De senaste åren har biodlare märkt att många bisamhällen dör, men den stora frågan är varför. Delvis är de p.g.a. ett kvalster (varroa), men det är inte hela förklaringen, även bisamhällen utan kvalster dör i allt större utsträckning.

Bi

(Källa)

En orsak som har pekats ut är en typ av bekämpningsmedel, neonikotinoider, som liknar niktotin (insekter har mycket fler receptorer för nikotin är varmblodiga djur, vilket är anledningen till att giftet påverkar dem mer än däggdjur). Denna typ av insektsgift är ett av de mest använda i världen (det såldes för för över 1,5 miljarder dollar 2006): i Sverige används ca 12 ton årligen. Nyligen kom det mer forskning i denna ganska infekterade fråga. En forskargrupp anser dig ha visat att det finns ett samband, bolaget som tillverkar giftet säger att det hela är nonsens. Svaret är väl att ingen vet säkert ännu, men att detta är en fråga att hålla ögonen på. I Sverige har Kemikaieinspektionen varit restriktiv med att tillåta ämnet, just av försiktighetskäl.

Vad gör det då för skillnad om vi får färre bin? Faktum är att bristen på honung är det minsta problemet, utan det är det faktumet att bin är viktiga för pollineringen. Jordbrukverket beräknade år 2009 att värdet av binas och humlornas pollinering var mellan 189 och 325 miljoner kronor, bara i Sverige.