Att fåglar har problem med vindkraftverk är välkänt. Nu har en grupp forskare kommit fram till orsaken. Det har visat sig att (i alla fall vissa) fåglar som hittar mat genom att segelflyga högt upp och spana efter mat nere på marken har en jättestor blind fläck i övre delen av synfältet. Normalt är detta bra, det skyddar deras extremt skarpa syn från att bli skadad av solen. Men då dessa fåglar håller huvudet nedåtböjt medan de letar föda så innebär detta att de inte kan se vad som är rakt framför dem. Normalt sett så finns det inget att flyga in i så högt över marken, men nu börjar vindkraftverk bli vanligare och vanligare…

(Källa)

Lösningen? Efterson fåglarna är blinda i flygriktningen så hjälper det inte att göra göra vindkraftverken mer synliga, forskarnas förslag är att antingen sätta upp matningsstationer en bit bort från vindkraftparkerna. En annan metod är att med hjälp av radar upptäcka när fåglarna närmar sig vindkraftverket och då tillfälligt stoppa rotorn. När det senare testades halverades antalet döda fåglar, till en kostnad av bara 0,07% av kraftproduktionen (de måste bara stoppas en kort stund, och fåglarna flyger helst när vinden är svag).

Nu återstår bara att upptäcka om samma sak gäller våra svenska rovfåglar: studien gjordes på gåsgam, som inte normalt finns i Sverige. Men troligtvis har många fåglar med stora ögon liknande synfält: trappar och tranor har samma begränsade synfält.

P.S. Det finns risker med forskning; en av forskarna fick en bit av ena tummen avbiten när de skulle testa synfältet på gåsgamarna.