Hur hänger allt det här ihop? Grundämnet kadmium? Osteoporos? Rötslam? Vetemjöl? Vi börjar med nyheten: Testfakta har testat förekomsten av kadmium i vetemjöl, och hittat halter som är så höga att ett barn på 10 år inte bör äta mer on 50-100 g om dagen.

Varifrån kommer kadmium?

Dels har det spritts ut under relativt lång tid som ett miljögift, dels finns det relativt mycket kadmium i rötslam från reningsverk. Detta leder till att när man sprider rötslam på åkrarna (mijömässigt bra på andra sätt, fin gödsel som annars hade hamnat på deponi), så sprider man även alla de ämnen som finns i i rötslam.

Vad man kan göra för att minska halterna kadmium i marken är bl.a. att vara noggran med att inte lägga batterier i de vanliga soporna. Man bör också vara mycket försiktig med att skölja ut färger och färgpigment i avloppet. I en studie i Göteborg såg man 400 gånger högre halter kadmium i avloppet i den kvarter där det arbeta många konstnärer (det är i konstnärsfärger som kadmium fortfarande får användas).

Vilka är riskerna med kadmium?

De stora riskerna med kadmium är njurskador och att kalciumhalten i skelettet minskar (osteoporos, m.a.o. benskörhet) även med små halter kadmium i blodet (troligtvis är det så att njurarna tar skada av kadmium, vilket leder till att vitamin D inte omvandlas till sin aktiva form i njurarna, och vitamin D är, som du säkert kommer ihåg, viktigt för att skelettet skall bli friskt och starkt).

Vad kan/skall man göra?

Det vanliga rådet: ät varierad kost, inte ensidigt. Då kdmium tenderar att lagras i lever och njurar på djur bör man också undvika att äta dessa alltför ofta.

Forskare på SLU har just publicerat en rapport (Renare mjöl i påsen med ny metod) om hur man kan analysera åkerjord för att avgöra kadmoimhalten.

Länkar:

Kadmium (SLV)

Kadmium i rötslam (SLV)

Kemikalieinspektionen om kadmium