I ett tidigare inlägg beskrev jag meios och mitos, men det finns en till viktig del i cellens genetik; proteinsyntesen. Det är i och med proteinsyntesen som gener blir till egenskaper.

Sir Archibald Garrod och den svarta urinen

Låt mig börja med en sedan länge död engelsman: Sir Archibald Garrod. Garrod var läkare i London kring förra sekelskiftet, och träffade i sin verksamhet på patienter med sjukdomen alkaptonuri. Denna ovanliga (men ganska ofarliga) medfödda sjukdom leder till att urinen färgas svart i luft, och att patenterna på äldre dagar får en speciell form av arthrit, med svarta avlagringar i lederna. Han lyckades visa att denna sjukdom orsakades av att ett enzym saknades, och att genen för den sjukdomen därmed helt enkelt bestod i att patienten inte kunde tillverka det enzymet. Han publicerade sina resultat 1908, och gick vidare med studier av tre andra ärftliga sjukdomar, och 1923 publicerade han en bok om dessa fyra medfödda sjudommars bakgrund.

Ett enzym? Enzymer är som ni nog kommer ihåg proteiner som gör att kemiska reaktioner i kroppen går mycket, mycket snabbare. Det är helt enkelt så att nästan alla kemiska reaktioner i kroppen behöver ett enzym för att gå tillräckligt snabbt (kom ihåg när ni testade lever och väteperoxid!). Därmed inser man snabbt att generna kodar för olika enzym, och att vika enzym vi har – eller inte har – avgör våra medfödda egenskaper.

Från gener till proteiner

Proteinsyntes

Det är två huvudsakliga steg:

 1. Transkription
  • Translation </ol>

   Transkription

   I transkriptionen inne i cellkärnan delar de två strängarna i DNA på sig, och en RNA tillverkas från den.

   Denna RNA-molekyl är inte riktigt färdig (den kallas för pre-mRNA) utan den modifieras, främst genom att bitar av DNA som inte kodar för ett protein klipps bort. Då bildas en färdig budbärar-RNA (förkortas mRNA) som transporteras ut ur cellkärnan. Där möter den en ribosom. Då börjar

   Translationen

   I translationen läser ribosomen av mRNA-molekylen och bildar med hjälp av tRNA ett protein baserat på denna.

   Länkar

   En bra sammanfattning av Magnus Ehinger.