Begreppsförvirring i NV kräver speciella grepp.

Varför tycker elever ibland att naturvetenskap är svårt att lära sig? En anledning är att eleverna har med sig intuitiva uppfattningar om hur världen fungerar när de kommer till klassrummet. Denna förståelse stämmer inte alltid med naturvetenskapens begrepp, men är ofta väl förankrad hos eleven. Det kan göra det svårt för dem att ändra sina begrepp. Alternativa sätt att förstå begrepp kräver speciellt utformad undervisning för att undvika missuppfattningar.

(Skolverket)