Det finns två typer av celldelning: mitos och meios. Mitos är den normal celldelningen, där vi i slutänden får två nya celler som är identiska till den ursprungliga cellen. Men meios är den så kallade reduktionsdelningen, där vi får häften så många kromosomer som den ursprungliga cellen, och den används när man skall skapa gameter (spermier och äggceller). Mellan celldelningarna befinner sig cellen i interfasen, som man kan säga är cellens normaltilstånd.

### Mitos Alla celldelningar har ett antal steg gemensamt 1. **Profas** därkromosomerna ´packas ihop, kärnmembranet löser upp sig och proteintrådar från kärnspolen fäster vid centromererna. * **Metafas** där körnmembranet är helt upplöst, och kromosomerna har delat upp sig i en så kallad metafasplatta * **Anafas** där kromosomerna dras isär till varsin cellpol (m.a.o. ände av cellen) * **Telofas** där ett nytt körnmembran bildas runt de båda dotterkärorna * **Cytokines** där cellen faktiskt delar sig i två celler </ol> Under interfasen har alla kromosomer replikerats, m.a.o. kopierats, så att allt finns i två versioner. ### Meios Meios, även kallad reduktionsdelningen, är lite mer komplex, men leder till att vi i slutändan frå _fyra_ nya celler, alla med häften så många kromosomer som den ursprungliga cellen. Man brukar dela upp den i meios I och meios II. * **Meios I** homologa kromosomer separaeras i var sin ny dottercell * **Meios II** systerkromatiderna separerar </ul> ### Ordlista **Homologa kromosomer** är kromomer som är olika versioner av samma kromosom (man får en från vardera föräldern). **Kromosom** en DNA-molekyl. Olika arter har olika antal, t.ex. har vi människor 46 kromosomer, medan andra arter har allt från 4 till långt över 100. Kromosomerna finns i par, så kallade homologa par. **Systerkromatider** bildas när en kromosom har kopierats i samband med meiosen. Håller ihop i meios I, men separeras i meios II. ### Länkar Mitos och meios Mitos Meios