Och vad betyder detta då? Man kan dra några slutsatser:

 • Drygt hälften av er har besökt webben. Detta varierar dock beroende på kurs: 83% av de i kemi A och 28% av de i Nk1b.
  • Bara en fjärdedel av er har besökt bloggen (men variation från 66% till 6%, även här med KeA i med flest besök och Nk1b med minst).
   • Ni besöker inte vare sig webben eller bloggen särskilt ofta. Jag inser i efterhand att jag skulle ha haft med en fråga om hur många gånger ni besökt dem, det får bli till nästa år.
    • De flesta av de som besökt webben anser att den är till hjälp (75%, 57-100%)
     • Bloggen är mindre ”populär”, ungefär hälften tycker att den hjälper dem. Men stor variation, mellan 100% och 0%. Jag skall titta på vilken typ av material jag lägger upp där, kanske varierar det mellan de olika kurserna, och det förklarar variationen? Vad tror du? </ul>

      Eftersom en ganska stor andel av er har besökt både webben och bloggen, och anser att ni har nytta av dem, så kommer båda att leva vidare. Det finns länkar på webben för varje kurs, där kan man klicka och direkt se alla blogginlägg som här till just den kursen.

      De blogginlägg jag skriver är av två typer: dels allmäna ”fördjupningsinlägg”, dels direkta sammanfattningar och förklaringar som hör till lektionerna. Båda fyller en funktion, de senare som komplement (och stöd för de som missade en lektion), de förra genom att de visar på bredden och djupet i naturvetenskapen.

      Jag skall försöka utöka antalet ”lektionsinlägg”, kanske kan det ge ett stöd till de som mest behöver dem?