DNA

DNA (deoxyribonukleinsyra) är en molekyl som vi hör talas om varje vecka. I TV-deckarna skall de jämföra DNA från brottsplatsen med det från den misstänkte. Vi kan testa oss för ärtfliga sjukdommar genom att analysera vårt DNA. I butikerna kan vi köpa mat som innehållar genmodifierade växter. Vad är då DNA? Och hur upptäckte man att den var så viktig?

Vid 1950 var man ganska säker på att det var just DNA i cellens kärna som var arvsmassan. Men man viste inte hur den såg ut, eller hur den kunde överföra generan från generation till generation. Många forkare arbetade med att studera den, och en av dem var Rosalind Franklin, vars röntgenkristallografibild gav James Watson insikten till hand och Francis Cricks upptäckt av hur DNA-molekylen såg ut. Franklin fick aldrig riktigt erkönnadne för sin insats, och när Watson och Crick fick sitt Nobelpris 1962 så var hon redan död (i livmodercancer).

Watson och Crick insåg att DNA var en dubbelspiral, lite som en spiralwriden stege, men varje stegpinne uppbyggd av antingen en adenin(A) och en tymin (T) eller en cytosin (C) och en guanin (G). Och då A endast kinde binda med T och C endast med G så är det så fiffigt att om man vet hur den ena ”halvan” av stegen ser ut kan man räkna ut hur den andra halvan _måste_ se ut. ![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/DNA_Structure%2BKey%2BLabelled.pn_NoBB.png/246px-DNA_Structure%2BKey%2BLabelled.pn_NoBB.png) DNA (Källa: [Wikipedia](http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:DNA_Structure%2BKey%2BLabelled_Swetransl.png)) #### DNAs funktion och kodenrna Vad gör då DNA? Den talar om för cellen hur den skall bygga upp ett protein. Det hade man vetat att en gen gjorde redan på tidigt 1900-tal, då Sir Archibald Garrod insåg att varje gen styrde tillverkningen av ett protein (sjuddomen han studerade var [alkaptonuri](http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/alkaptonuri)). I och med att man visste hur DNA såg ut så kunde man även räkna ut hur ett [kodon](http://sv.wikipedia.org/wiki/Kodon) såg ut. Eftersom det finns fyra det finns fyra olika kvävebaser (A, T, C och G)så krävs det tre stycken för att bestämma vilken [aminosyra](http://sv.wikipedia.org/wiki/Aminosyra) som skall komma på em viss plats i proteinet. </p> ### Proteinsyntes Kortfattat och lite förenklat kan man dela in proteinsyntesen i tre steg 1. DNA _transkriberas_ till en [mRNA](http://sv.wikipedia.org/wiki/Budb%C3%A4rar-RNA) molekyl som innehåller informationen för ett protein * mRNA transporteras ut ur cellkärnan * mRNA _translateras</a> med hjälp av ett [ribosom](http://sv.wikipedia.org/wiki/Ribosom) till ett protein. ![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Peptide_syn.png)(källa: [Wikipedia](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Peptide_syn.png)) </ol> ![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/MRNA-interaction.png) Proteinsyntesen (källa: [Wikipedia](http://en.wikipedia.org/wiki/File:MRNA-interaction.png))