Ett möjlig bidragande orsak är att vi jagar dem. Darimont et al (2009) har studerat hur mänsklig predation påverkar olika arter, och fann bland annat att storleken sjönk i nästan 95% av de arter som studerats. Vi är en ”superpredator”, och vi måste räkna med att vad vi gör med olika arter påverkar dem. Inte alltid i den riktingen vi skulle önska.

Varför påverkar människans jakt så mycket? Vår predation är riktad, för oss är det inte så att det är lättare att skjuta en älgkalv än en stortjur; om en jägare ser den har vi lika stor chans att att fälla båda. För ett rovdjur så är den unga, oerfarna, svagare kalven mycket lättare. En älg i en skog där människan är sällsynt och som växer sig stor har bättre möjligheter att överleva, då den kan försvara sig mot rovdjur; i en skog där den största jägaren än människan så gäller det snarare att så snabbt som möjligt bli könsmogen, att så snabbt som möjligt få en chans att para sig. Att vara stor ger ingen fördel, kanske till och med en nackdel, och det kostar (i tid lagd på att leta mat och äta den) att bli stor.