I ditt tarmssystem finns det en stor mängd bakterier — ca 10 gånger så många som celler i din kropp! — och det har länge funnits en oklarhet i vilken utsträckning vilka bakterier vi bär på beror på vad vi äter eller inte. I det förra fallet så får vi alltså en bakterieflora som matchar våra matvanor, i det senare en som matchar vår härkomst. Nyligen kom det en studie (Ochman et al 2010) som gav lite mer insikt i detta.

Ochman _et al_ (2010) samlade in spillning från några olika arter av primater, på flera geografisk skilda platser i Afrika, och analyserade sedan två saker. Dels mtDNA från aporna, dels DNA från bakterierna i deras avföring (m.a.o. samma som i deras tarmssystem). Då fann de att släktträden matchade varandra, oberoende av geografisk separation. Tarmbakterierna hade alltså evolverat tillsammans med värdorganismerna. Läs sammanfattning, kanske även originalartikeln och begrunda. Jag tror att detta kan användas som ett bra exempel när man undervisar om evolutionen. Om inte annat är _jag_ barnsligt förtjust i snygga bilder med släktträd… ![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/EscherichiaColi_NIAID.jpg/286px-EscherichiaColi_NIAID.jpg) (_Escheria coli_, en av många tarmbakterier, bilden från [wikipedia](http://en.wikipedia.org/wiki/File:EscherichiaColi_NIAID.jpg)) Källor: Sammanfattning (Meadows 2010): http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001000 Forskningsartikel (Ochman et al 2010): http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.1000546