Inte titlen på en ny trillerbok, utan det faktumet att vi nu har en femte grupp organismer som idkar jordbruk. Att vi människor gör det känner vi alla till, men även termiter och myror och skalbaggar är i vissa fall jordbrukare (dessa odlar svamp för att konvertera svårsmält cellulosa till mer lättsmält mat).

(Dictyostelium discoideum, bilden från wikipedia)

Nu har man visat att även en amöban Dictyostelium discoideum _idkar jordbruk. _Dictyostelium discoideum är en så kallad slemsvamp, en grupp organismer med en ganska ovanlig och häftig livscykel. Den mesta tiden tillbringar de ensamma, men ibland så de sammam i större kolonier (så kallade plasmodier), som ser ut som en super-amöba (tusentals individer som smält samman till en jätteamöba, men med alla cellkärnorna kvar inne i sig). Ett plasmodium kan täcka över en kvadratmeter i vissa fall. Och de kan förflytta sig.

![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Slime_Mold_Olympic_National_Park_North_Fork_Sol_Duc.jpg) (Plasmodium från slemsvamp, bilden från [wikipedia](http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Slime_Mold_Olympic_National_Park_North_Fork_Sol_Duc.jpg))</p> Inte heller här talar vi dock om åkrar med säd, utan bakterier. Ungefär en tredjedel av alla _Dictyostelium discoideum _bär med sig bakterier, bakterier som (främst) är av den typen som de föredrar att äta. Och då denna amöba under sin livscykel bildar sporer och förflyttar sig, så är det ibland en fördel att ha med sig ”utsäde”. Om sporerna hamnar på en plats med lite bakterier, eller fel sorts bakterier (_Dictyostelium discoideum _är kinkig vad gäller maten), då kan rätt sorts bakterier snabbt växa till sig där, och på så sätt garantera en födokälla. </p> Däremot är det ibland en nackdel att vara en jordbrukare. Om sporerna hamnar på en plats där det är gott om mat har de en nackdel jämfört med artfränder som inte haft med sig ”utsädes-bakterier”. Man tror att detta beror på att de måste sluta äta innan alla bakterier de hittar är uppätna, och därför kommer till den nya platsen med lite sämre förutsättningar är de som ätit all mat de kan hitta. En intressant möjliget; vi vet att andra arter idkat jordbruk mycket längre än vi har, men det är möjligt att slemsvamparna är de första jordbrukarna. De var bland de första organismerna som tog sig upp ur vattnet och koloniserade land. Tänk om de idkat jordbruk hela tiden? Ännu vet vi inte, men visst är tanken spännande? Mer att läsa: http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/?p=6287 http://dictybase.org/tutorial/