Först poluretanplast. Poluretanplast är mycket vanligt i vår omgivning, och den är mycket praktisk till det mesta (undrar vilken andel av allt i Dollarstore är tillverkat av denna plast?). Problemet är att den inte går att återvinna på ett vettigt sätt. Fast nu har man hittat en svamp i amasondjungeln som faktiskt gör det. Och den kan göra det i syrelösa miljöer, t.ex. i botten på ett stort sopberg. Kanske man kan göra något åt all den plast som finns i stora soptippar (I Sverige bränner vi det mesta vi inte återvinner, men i andra delar av världen läggs allt på hög).

http://www.fastcoexist.com/1679201/fungi-discovered-in-the-amazon-will-eat-your-plastic

http://gizmodo.com/5880768/amazonian-mushroom-eats-indestructible-plastics

Sedan metykvicksilver.

Metylkvicksilver är kanske den formen av kvicksilver som är farligast för minjön, som ren metall är den inte lika farlig som när den är bunden till en metan-molekyl, för i den formen tas den lättast upp i levande organismer.

(en kol, tre väte, och så en gigantsk kvicksilverjon, bilden från wikipedia)

Nu har en forskare vid Sveriges Landtbruksuniversitet visat att alkärr faktiskt bryter ned metylkvicksilver, särskilt om där finns större öppna vattenytor. Detta är till stor hjälp när man skall återställa våtmarker, då kan man prioritera just denna typ av våtmarker, och därmed minska den farligaste typen av kvicksilver i miljön (själva kvicksilvret är ju svårare att bli av med).