I samband med övningen om valarna så ser man några viktiga saker.

  • Med hjälp av fossil kan man spåra hur olika arter har utvecklats.
  • Vartefter man hittar fler och fler fossil så fyller man i luckorna, och får en bättre och bättre bild av hur olika arter har utvecklats.
  • Valarna är intressanta, för deras återgång till havet (allt liv härstammar från havet) visar hur en art kan anpassa sig till ett helt nytt sätt att leva, och då ofta kommer att lika andra arter som lever i en liknande miljö.
  • Titta på hur lik en fisk en val är: ett fint exempel på analoga strukturer. </ul>

Frågor

  1. Vad tror du hänt med fram- och bakbenen på valarna? För ”bara” 48 miljoner år sedan hade deras anfäder klart och tydligt ben (Ambulocetus), men nu ser man inga ben när man tittar på en val. Vad tror du?
  2. Valar liknar fiskar. Varför? Finns – eller har det funnnits – djur som också är ”fiskliknande”? </ol>