Forskning och Framsteg har bloggat om Lynn Margulis och endosymbiosteorin. Historien förtjänar att tas upp i undervisningen av flera orsaker:

  1. Det är ännu ett exempel på hur naturvetenskapen först är skeptisk till nya banbrytande hypoteser, men att när data blir mer och mer övertygande så övergår den (om den är riktigt!) till att bli den etablerade teorin.
  2. Det är ett exempel på hur evolutionen fungerar.
  3. Det är ett exempel på en kvinna i naturvetenskapen. Inte alls ovanligt idag, men ovanligare i läroböckerna, och ännu ovanligare i gemene mans föreställningsvärld. </ol>