Här hittar du information om mig och min undervisning. Vill du veta lite mer om mig finns det här.

Publikationer och andra texter

Jag skriver en del om vetenskap och undervisning, främst hur modern forskning om inlärning kan appliceras i klassrummet.

  • en sammanställning över det jag anser viktigast av vad jag skrivit.
  • fler hundra inlägg på min blogg.

Enkelt: allt jag skriver är (om inget annat anges) fritt att återanvända så länge du anger källa och själv delar med dig av det du tagit härifrån. Allt enligt Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige Licensen.

Kontakt

Senaste blogg-inläggen

…resten hittar du under fliken blogg.

Är ursprunget till groddjurens svampdöd upptäckt?

Groddjur – grodor och salamandrar – en en gammal grupp djur, som befolkat jorden i ca 370 miljoner år och so idag innefattar ca 7800 arter. Många arter är dock hotade av en svampinfektion, av svampen Batrachochytrium dendrobatidis, ofta förkortat “bd”. Svampen upptäcktes 1998, och har sedan dess...

Ebola en gång till

För snart 4 år sedan rasade det förra stora utbrottet av ebola. Nu kommer rapporter om ett nytt utbrott, denna gång i Kongo. I motsats till förra gången finns det dock nu väl utarbetade rutiner för att hantera utbrottet, och man räknar med att kunna stoppa...

Autismspektrumtillstånd är till stor del ärftligt

Autismspektrumtillstånd är en grupp tillstånd som drabbar en för många förvånansvärt stor del av befolkningen, och karakteriseras av varierande grader av problem med sociala, kommunikativa och beteende-förmågor. Under de senaste decennierna har andelen barn som diagnoseras med någon av de olika varianterna av detta ökat, och detta...

Tags: