Här hittar du information om mig och min undervisning. Vill du veta lite mer om mig finns det här.

Publikationer och andra texter

Jag skriver en del om vetenskap och undervisning, främst hur modern forskning om inlärning kan appliceras i klassrummet.

  • en sammanställning över det jag anser viktigast av vad jag skrivit.
  • fler hundra inlägg på min blogg.

Enkelt: allt jag skriver är (om inget annat anges) fritt att återanvända så länge du anger källa och själv delar med dig av det du tagit härifrån. Allt enligt Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige Licensen.

Kontakt

Senaste blogg-inläggen

…resten hittar du under fliken blogg.

Ökande halter av CO2 minskar risets näringsvärde

Ökande halter koldioxid i luften påverkar oss alla, i och med den förstärkta växthuseffekten och de klimatförändringar som följer med den. Vi vet sedan tidigare att detta kommer att påverka hur mycket mat vi kan odla på olika platser på jorden. Nu kommer också en rapport som...

Hur stor andel är människan av allt levande på jorden?

Hur stor andel av alla däggdjur på jorden är vilda djur? Hur stor andel av livet på land är bakterier? Om du någonsin undrat över denna typ av frågor finns det nu ett svar1. Tre forskare sammanställde vad vi vet om mängden av olika...

Är ursprunget till groddjurens svampdöd upptäckt?

Groddjur – grodor och salamandrar – en en gammal grupp djur, som befolkat jorden i ca 370 miljoner år och so idag innefattar ca 7800 arter. Många arter är dock hotade av en svampinfektion, av svampen Batrachochytrium dendrobatidis, ofta förkortat “bd”. Svampen upptäcktes 1998, och har sedan dess...

Tags: