Etikettarkiv: nervsystemet

Diagram över nervsystemet

Jag utgick från ett diagram på wikipedia och översatte till svenska och modifierade lite annat.

Den bilden är ganska bra att ha i huvudet när man studerar nervsysstemet, det är lätt att tappa bort sig bland alla nerver och synapser. Följ en signals väg, från en sensorisk nerv i ditt finger, via det perifiera nervsystemet till det centrala, tänk dig att du bestämmer dig för att flytta fingret, vad händer då?

De viktigaste sakerna att hålla i huvuder är kanske

  • Skillnaden mellan sympatiska och parasympatiska nervsystemet
  • Skillnaden mellan CNS och PNS (perifiera nervsysstemet)
  • Vilka vägar informationen går. Jätteviktigt!